EBM Badabadoc

Escoles bressol

Escola Bressol Municipal Badabadoc

CODI: 08047418
C.Balmes, 7 · POLINYÀ
Tel. 93 713 20 45

A les escoles bressol municipals treballem a partir de la lliure circulació entre els diferents espais, creats i pensats per a l’estimulació integral dels infants.

Arrels

1980/81: L’EBM Badabadoc obre les seves portes amb caràcter privat, atenent les necessitats que existeixen respecte a la conciliació familiar i dotant alhora a la població d’un centre educatiu per cobrir la franja 0-3 anys, fins llavors descuidada.

1982/83: L’Ajuntament va assumeix la gestió del centre i es forma un patronat municipal que funciona des de llavors fins al curs 1988-89.

1988/89: L’Ajuntament es fa càrrec de l’escola bressol amb caràcter plenament municipal.

2007/2008: L’augment demogràfic i la forta demanda d’escolarització de la franja 0-3 propicia la necessitat d’obrir una altra escola bressol municipal i neix l’EBM Ginesta.

Actualment les escoles bressol desenvolupen un projecte educatiu basat en la lliure circulació per ambients, enfortint així el projecte educatiu de la població i oferint als infants de 0-3 anys i a les seves famílies una proposta educativa innovadora i enriquidora.

Membres

Infants

Cada infant és únic i per això, des de les EBM atenem totes les seves necessitats fent un acompanyament amorós, respectant els seus ritmes i els seus interessos.

Un dels objectius principals envers els infants és afavorir que puguin desenvolupar-se de manera integral assolint habilitats, autonomia i diferents aprenentatges de manera vivencial i significativa.

Totes les experiències que els infants viuen a l’escola són educatives; tant les propostes com els moments propis de les rutines del dia a dia tenen un gran valor pedagògic al qual donem el seu temps i espai.

Famílies

Les famílies tenen un paper molt important, per això volem que se sentin acollides, respectades, escoltades i que tinguin suport en tot moment. Establim una comunicació diària per poder acompanyar-les i crear vincles que propiciaran que els infants se sentin segurs i acollits.

La seva implicació esdevé sempre molt enriquidora, per això afavorim que participin activament en la vida de l’escola juntament amb els seus fills/es.

La idea de comunitat ha de prevaler perquè es pugui donar una confiança mútua i una comunicació respectuosa, tenint en compte els rols de cadascun dels integrants de la comunitat educativa.

Equip educatiu

Els dos equips educatius estan formats per professionals implicades en el projecte educatiu i en l’etapa 0-3, la qual considerem com una de les més importants.

L’infant esdevé el centre de tot l’aprenentatge. L’acompanyen amb presència i establim vincles reals i de confiança amb les famílies.

Tots junts compartim l’experiència de créixer!