Projecte educatiu

Trets diferencials

La nostra essència d’escola es basa en un bon acompanyament.  Significa escoltar, respectar, oferir, fer costat, mirar i acceptar, donant amb la nostra presència seguretat i afecte. Tot això ens fa créixer junts.

Acompanyem el desenvolupament de l’infant en un entorn de confiança, respecte i amabilitat, oferint uns límits clars que transmeten seguretat.

Som una escola inclusiva, que fomenta  l’atenció a la diversitat procurant a cada infant el seu desenvolupament integral i l’adaptació al seu ritme evolutiu.

Garantim i tenim cura de la lactància materna i el seu acompanyament, possibilitant que les mares assisteixin al centre o portant la llet extreta, respectant els protocols de conservació.

Oferim espais oberts interiors i exterios, amples i compartits, per donar resposta als diferents interessos i necessitats  de cada infant.  A l’espai exterior disposem d’un hort que ens ajuda a apropar als infants a la natura de forma vivencial, prioritzant la descoberta d’elements naturals de l’entorn.

Som una escola oberta que oferim la possibilitat de que les famílies puguin acompanyar i gaudir de diferents experiències i moments amb nosaltres!

Ambients de lliure circulació

LA LLIURE CIRCULACIÓ PER AMBIENTS

El nostre projecte educatiu està basat en la lliure circulació per ambients, on els  infants poden escollir, seguir els seus interessos i motivacions i decidir com i quan participar en els diferents espais i propostes.

L’escola es converteix en un espai viu on els infants juguen, experimenten, observen i comparteixen amb els altres tots els seus descobriments.

QUÈ SÓN ELS  AMBIENTS? 

Els ambients són espais on els infants aprenen de manera integral, es relacionen i es comuniquen. Cada ambient disposa d’uns materials escollits específicament per oferir propostes que afavoreixin diferents aprenentatges, així com l’adquisició de noves habilitats i autonomia.

Cada ambient està relacionat amb els objectius i continguts de les diferents àrees de desenvolupament establertes al primer cicle del Currículum d’Educació Infantil.

Els diferents ambients que podem trobar són :

  • Ambient de matemàtiques i construccions
  • Ambient d’art, creativitat, experimentació i descoberta
  • Ambient i espais de joc simbòlic i comunicatiu  (música i contes)
  • Ambient motriu i  espai exterior
  • Ambient de llum i foscor

PAPER DE LES EDUCADORES EN RELACIÓ ALS AMBIENTS

El paper de les educadores és el d’acompanyar, crear propostes i observar. Acompanyem als infants sense dirigir, creem propostes adaptades al seu moment maduratiu i respectem les interaccions, les descobertes i el desenvolupament de les seves capacitats, fent una valoració continua que ens permeti oferir els materials i les propostes que més interessen als infants.

Escola activa

L’essència de l’escola activa rau en què és l’infant qui escull a què vol jugar i amb què vol experimentar, partint dels seus propis interessos per així crear un aprenentatge significatiu.

L’escola activa va néixer de la necessitat d’oferir als infants un altre tipus d’ensenyament. Van ser diversos pedagogs/es com ara  Montessori, Pikler o Freinet els que van aportar una nova visió respecte cap a on havia d’estar centrada l’Educació: cap a l’infant. Atorguen als infants una gran capacitat per aprendre a través de les seves pròpies experiències, seguint les seves motivacions i la seva curiositat natural per descobrir el món que els envolta.

Cada moment del dia a dia a l’escola és educatiu i tots esdevenen una font d’aprenentatge pels infants. Des de les escoles els afavorim perquè puguin desenvolupar-se en tots els aspectes i posem al seu abast materials i espais de descoberta. Els acompanyem, tot respectant els seus ritmes, i confiem en la gran capacitat que tenen d’aprendre d’allò que viuen i comparteixen amb els altres.

Mirada i acompanyament

L’infant és una persona única i diferent que aprèn en relació amb tot allò que té al seu voltant. Necessita jugar i explorar a partir dels seus interessos en entorns segurs i respectuosos, on la persona adulta està present per acompanyar-lo i escoltar-lo atentament establint vincles de qualitat i de confiança.

La relació de qualitat amb les educadores sorgeix quan acollim, escoltem i satisfem les necessitats vitals (d’afecte, alimentació, higiene, moviment, descans,etc.) de l’infant i és important perquè, per una banda, el permeten créixer i madurar, i per l’altra, repercuteix en la seva autonomía i el seu benestar físic i psíquic.