Preus i inscripcions

Preus

Quota servei ordinari de setembre a juny (excepte alumnes matriculats al nivell I2, que és gratuït)

Servei jornada sencera Tarificació social Fins a 8.978€ 37€
Entre 8.979€ i 11.521€ 45€
Entre 11.522 a 15.936€ 52€
Entre 15.937€ i 18.858€ 60€
Entre 18.859€ i 20.654€ 68€
Entre 20.655€ i 23.199€ 76€
Entre 23.200€ i 26.000€ 84€
A partir de 26.001€ 92€
Servei de mitja jornada Quota única mitja jornada (9-12h o 14-17h) 48€

Quota serveis de permanència (7-8h i/o 8-9h)

Abonaments Mensual 1h 20,20€
Mensual 2h 27€
Mensual 3h 37€
Servei esporàdic 1h 3,03€

Quota servei d’acompanyament familiar

Abonaments Mensual 1 espai 10€
Mensual 2 espais 15€
Mensual 3 spais 25€

Quota serveis casals

Casal de Nadal Tot el casal 45,45
Casal Setmana Santa Tot el casal 25,25€
Servei esporàdic de casal Quota per dia 8,08€
Quota Casal d’Estiu Tot el casal Jornada Sencera Tarificació social Fins a 8.978€ 37€
Entre 8.979€ i 11.521€ 45€
Entre 11.522 a 15.936€ 52€
Entre 15.937€ i 18.858€ 60€
Entre 18.859€ i 20.654€ 68€
Entre 20.655€ i 23.199€ 76€
Entre 23.200€ i 26.000€ 84€
EA partir de 26.001€ 92€
Mitja jornada 48€
Quota setmanal (5 dies seguits) Jornada sencera 45€
Mitja jornada 25€
Quota dia Jornada sencera 10€
Mitja jornada 8€

Cobrament dels rebuts

El pagament d’aquests rebuts s’efectuarà a mes vençut. Les formes de pagament són les següents:

– Rebut domiciliat (cal emplenar l’imprès corresponent)

– Xec Guarderia (cal emplenar l’imprès corresponent)

– Pagament directe a l’oficina de Recaptació de la Diputació de Barcelona (cal recollir carta de pagament a la mateix oficina, de 9-14 h al Roure c. Balmes, 10)

Qualsevol canvi que es produeixi (altes, baixes, canvi d’horari, canvi de forma de pagament…) s’haurà de notificar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (www.polinya.cat/seu-electronica) abans del dia 1 del mes en què cal fer efectiva la modificació o baixa.

Per a qualsevol dubte, podeu consultar a la vostra Escola Bressol Municipal o trucar al telèfon 93 713 01 41 (Regidoria d’Educació)

Bonificacions:

Es preveu l’aplicació de bonificacions no acumulables, del 10% de la quota dels serveis ordinaris de setembre a juny i de casal d’estiu en règim de tot el casal, del 10% de la quota resultant, en els següents casos:

  • Per germà/na al centre, es podrà aplicar sobre el 2n germà/na i successius, prèvia petició de l’interessat/da (Excepte en la quota de servei ordinari de setembre a juny si el segon germà/ns es troba escolaritzat/da al nivell de I2, que és gratuït).
  • Per família monoparental i/o nombrosa, prèvia petició de l’interessat/da.

Inscripcions

La preinscripció a les escoles bressol municipals s’ha de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Polinyà.

El procés de preinscripció i matrícula es fa durant el període que anualment publica el Departament d’Educació, segons els barems i terminis establerts per la normativa. La sol·licitud de plaça s’ha de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Polinyà.

Fora d’aquest període, es pot fer una petició de plaça i, en cas que es disposi de places vacants, s’atendran per odre de petició registrada a través del formulari que trobareu en el següent enllaç.